Vytvořit záznam

I. Už jste u nás zaregistrovaní jako uživatel?

II. Vytvořte profil Tvůrce nebo Poptávku

Registrovaný uživatel může vytvořit svůj profil Tvůrce nebo Poptávku po produktu.
Obojí bude dohledatelné na mapě a je zcela ZDARMA.

III. Tvůrce může zaregistrovat své Produkty nebo Služby

Registrovaný uživatel může pod svým profilem Tvůrce zaregistrovat několik Produktů nebo Služeb. Obojí bude dohledatelné na zvláštní mapě.

Vyberte si variantu, která Vám vyhovuje
nebo použijte balíček, který jste již zakoupili
(označen zeleně)