Vytvořit záznam

I. Už jste u nás zaregistrovaní jako uživatel?

II. Vytvořte profil Tvůrce nebo Poptávku

Registrovaný uživatel může vytvořit svůj profil Tvůrce nebo Poptávku po produktu.
Obojí bude dohledatelné na mapě a je zcela ZDARMA.

III. Tvůrce může zaregistrovat své Produkty nebo Služby

Registrovaný uživatel může pod svým profilem Tvůrce zaregistrovat několik Produktů nebo Služeb. Obojí bude dohledatelné na zvláštní mapě.